KIBRIS’TA DEDEKTİFLİK BAŞLIYOR

DEDEKTİFLİK ÇEŞİTLERİ  HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER AKTARAN ÖZTÜRK’ÜN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE;

1.Resmi DEDEKTİF  (Halen teşkilatta araştırma,istihbarat v.s konularda çalışan Jandarma ve Polisler)

2.Adli DEDEKTİF (Adli Bilimler alanında çalışan ve araştırma yapan herkes)

3.Özel DEDEKTİF

Özel Dedektif: Gerçek ve tüzel kişiler adına talep edilen konu ile sınırlı olarak mevcut kanunlar çerçevesinde her türlü bilgileri toplayıp değerlendiren, araştırma ve inceleme yapan, gerçek ve tüzel kişilere karşı her türlü tecavüzü engelleyen veya defeden, kuruluş, bina, mal ve eşyanın korunmasını sağlayan, bu görevleri sırasında bir suça muttali olduğunda ilgilileri haberdar eden, bu arada suç kanıtlarının kaybolmamasını sağlayan görevlidir.

“Özel Dedektif” hiçbir resmi kurum ile direkt bağlantısı  olmayan ( hiç bir resmi bir kurum adına maaş karşılığı çalışması olmayan) özellikle sivil vatandaşlar veya Ticari kurumlar tarafından belirli bir ücret karşılığında herhangi bir araştırma, danışmanlık, gözetleme ve takip etme gibi konularda görevlendirilmiş kişilere denir.

Özel Dedektiflik ; Hangi Ülkede yapılırsa yapılsın, günümüzde Polis ,Jandarma ve diğer Güvenlik Kuruluş ve Teşkilatlarının işlerini biraz daha hafifletmesi açısından çok önemlidir. O ülkenin kanunlarının ve kurallarının izin verdiği ölçüde belirlenen görevleri yerine getirerek hizmetine devam etmektedir.

ÖZEL DEDEKTİFLİĞİN GENEL OLARAK ÇALIŞMA ALANLARI  :

MEDENİ HUKUK DEPARTMANI

Yargıya intikal etmiş boşanma davalarında “Aile Birliğini Bozan Kusurlu Davranışlar” yönünden umuma açık yerlerde araştırılması,

Miras, velayet, vesayet müesseselerinden kaynaklanan sorunlar ve hukuki davalarda yürürlükteki mevzuata uygun olmak koşuluyla kişisel bilgi taleplerinin karşılanması,

Aile birliği kurulması aşamasında Evlilik öncesi bilinen verilerin doğruluğunun araştırılması ve gerçek durumun tespit edilmesi.

Evlilik esnasında veya sonrasında  Aile içi şiddetin belgelenerek gerekli koruma önlemlerin alınması,

Ebeveynlerin özel izniyle ,Gençlerin ve çocukların kötü arkadaş, uyuşturucu v.s  bağlantıları veya cinsel istismara yönelik tehlikelerden korunması ve tedbir alınması amacı ile araştırma yapılması..

TİCARET HUKUKU DEPARTMANI

Markalı ürünlerin sahtesinin üretim aşamasından satış noktasına kadar olan tüm aşamaların araştırılıp, ihlalleri tespit ve somut delillerle suçüstü yaptırılması,

Belge, C.V. ,imza,yazı araştırmaları,sahte fatura ve diğer kıymetli evrakların araştırılması ve takibi,

Ticari uyuşmazlıklarla ilgili araştırma yapılıp somut verilerle delil toplanması,

Ticari yatırımlarla ilgili yerel veya genel anlamda piyasa araştırması yapılarak, daha sağlıklı ve ciddi kararlar alınmasını sağlamak.

Resmi ya da gayri resmi ticari ortaklıkların araştırılıp, usulsüzlüklerin tespiti,

Hileli iflas ve sanayi casusluğu konularında gerekli tespit ve araştırmanın yapılması,

Yüklü miktarda mal verilecek firma ve şahısların genel veya güncel durumlarının araştırılması,

İlmi fikri ve  sanat eserlerinin mülkiyet hakkı sahipleri dışında izinsiz kullanımlarının araştırılması

İŞ HUKUKU DEPARTMANI

Finansal yönden bayi ve acentelerin araştırılıp güncel mali durum analizi,

Sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadığı yönünde yapılacak araştırma sonuçlarına göre tedbir almak ve muhtemel zararlardan korunmak amacı ile yapılan araştırmalar,

Hileli durumların ve mazeret olarak ileri sürülen hususların gerçekliğinin araştırılması,

Firma çalışanlarının özellikle işe alma , terfi ettirilmeleri veya transfer edilmeleri sırasında son durumlarının araştırılması,

Her türlü ticari kuruluşa bağlı distribütör, acente, bayilik ve şubelerin sözleşmede belirtilen maddeler ile ticari şartlarına uyup uymadığının araştırılması,

BORÇLAR KANUNU DEPARTMANI

İcra iflas dairelerinde, aleyhinde takip yapılan borçluların menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının neden ibaret olduğunun araştırılıp tespit edilmesi.

SİGORTA HUKUKU DEPARTMANI

Her türlü kaza, yangın araştırmaları ve bilirkişi heyetiyle rapor doğrulaması,

Hileli işlemlerin ve dolandırıcılığın araştırılması,

Yurtdışı Adli ve Kıymetli evrak v.s belgelerin adreslerine teslimi,

Kayıp ve çalıntı araç araştırılması,

ADLİ HUKUK DEPARTMANI

Tüm ADLİ BİLİMLER konularında uzman  Bilirkişiler tarafından verilen tüm hizmetler

Kayıp kişi ve eşyanın araştırılması,

Faili meçhul olayların araştırması,

Kayıp veya çalıntı mal araştırması,

Her türlü hukuki  davalar için delil toplanması.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Her türlü kablolu veya kablosuz gizli kamera ve mikrofonların en son teknoloji cihazlar  kullanılarak tespit ve bertaraf edilmesi.

Dışarıdan ve içeriden müdahale edilebilen ortam dinlemelerinin bertaraf edilmesi,

Profesyonel güvenlik tedbirlerinin ve Karşı koyma tedbirlerinin alınması, dır.

Görüldüğü üzere buraya kadar anlattığımız çalışmalar genelde Polis ve Jandarma teşkilatının konuları arasına girmemektedir. Ancak yapacağımız çalışmalar sırasında karşılaştığımız suç unsurlarını mutlaka bölgesine göre Polis veya Jandarma ‘ya mutlaka bildirmek zorundayız.

Ayrıca çalışmalarımız sırasında kişilerin özel hayatına müdahale edersek o zaman da kişinin mutlak şikayeti ile (Şikayete bağlı suçlar kapsamında olduğu için)yaptığımız iş suç unsuru olur ve bölgesine göre Polis ve Jandarmayla karşı karşıya gelebiliriz.

Dünya’da bir çok Ülkede  Özel Dedektiflik Kanunları vardır.Bunlar  genellikle iki şekildedir.  Birinci şekil kanun;  Özel Dedektiflik Kanunu olarak Devlet tarafından direkt   çıkartılmıştır. İkinci şekil de ise;  bazı Ülkelerde görevleri bakımından  kardeş sayıldıklarından dolayı Özel Güvenlik Kanununu içerisinde  çıkartılmıştır.

Kanunlar bazı Ülkelerde özel olarak bazı  Ülkeler de ise  Ticari Kanunlarla bağlantılı olarak çıkartılmıştır.

Her iki şekilde de oluşturulan Özel Dedektiflik kanunun da da, Özel Dedektiflik yapacakların mutlaka o Ülkelere dahil  belirli şartları taşımaları ve bir takım geçerli belgelerin sahipleri olmaları gerekiyor. Özel Dedektiflik yapanlar ve Çalışma Alanları  da bu  Kanunlarla sınırlanmıştır.

Bunlardan biri olan Diploma veya sertifikalı  Özel Dedektiflik eğitimi de, o yine Ülkenin kanunlarına bağlı olarak ya Güvenlik Bakanlıklarının ilgili birimlerine  ya  Üniversitelere veya Kanunun emrettiği diğer  Derneklere, Ticaret Odalarına, Federasyonlara v.b  STK’ lara verilmektedir.

Bu nedenle de bu tür ülkeler de  sürekli olarak  sertifikalı veya Diplomalı  ÖZEL DEDEKTİFLİK Kursları düzenlenmektedir. Malumunuz bu tür diploma veya sertifikalarında sadece o ülkelerde kendi vatandaşları için geçerliliği olmakla birlikte, dışarıdan katılanlar için se sadece o ülkede o eğitime katılmış olduğunu belgelemekten başka hiçbir özelliği yoktur.

Bilindiği üzere; Ülkemizde de  (Türkiye’de) Özel Dedektiflik Kanunu yoktur. Ancak bu konu Özel Dedektiflik yapılamaz anlamına da gelmez. İlgili Kanun şu an TBMM İç İşleri Alt Komisyonunda birinci sırada beklemektedir.

Bu yüzden Dedektiflik eğitiminin de, denetiminin de Kanunun olmadığı Ülkeler için  öneminin çok büyük  olduğu bir gerçektir.

Anadolu Özel Dedektifler Derneği olarak bizler, özel dedektiflik eğitiminin mutlaka Adli Bilimler ve Adli Bilimciler Eğitimi veren Akademisyenler ile birlikte Özel  Dedektiflik işini uzun süreden beri etik kurallara uygun olarak yapan ve hakkında beraat etmiş dahi olsa, şantaj,tehdit,dolandırıcılık v.b gibi hiçbir olumsuz şikayet olmayan en az dört yıllık üniversite mezunu olan sivil insanlarla,  Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Müdürlüğünden ilgili bölüm ve birimlerden  emekli olup özel dedektiflik yapan ve aynı adli şartları taşıyan kişiler arasından seçilen tarafından verilmesinin daha uygun olacağını belirtiyoruz.

ÖZELDEDEKTİFLİK Denetiminin de tıpkı Özel Güvenlik ‘te olduğu  gibi  DEVLET  tarafından yapılması gerekir.

Kanunlarının olmadığı bizim gibi Ülkelerin en büyük sorunlarından biri haline gelen Özel Dedektiflik işlerini iki kesim yapmaktadır.

Bunlardan ilki, Bizim gibi Özel Dedektiflik işini üyesi olduğumuz , Uluslararası alanlarda kurulan Federasyonlar ve Birlikler tarafından (WAD)  belirlenmiş olan Etik Kurallara ve Ülkelerindeki Kanunlara ve Ahlaki kurallara uyarak kişinin özel hayatına müdahale etmeden doğru dürüst yapanlar , İkincisi ise bu mesleği sadece insanları dolandırmak , haksız kazanç sağlamak şantaj, tehdit v.s. gibi amaçlarla yapmaya çalışanlar.

İkinci türde olanlar genellikle müşterilerini etkilemek için sanki Ülkemizin ve özellikle Türkçe konuşulan Ülkelerin ve sınırlarımıza yakın komşu olan diğer Ülkelerin sanki her şehrinde, her ilçesinde büroları varmış gibi internette, para karşılığı reklam amaçlı olarak basılı ve görsel yayınlarda açıklamalarda bulunmaktadırlar.

Geçmişlerinde dolandırıcılık, şantaj tehdit gibi suçları işlemiş ve Ülkemizde barınamamış bazı kişilerin  Firmalarını takma isimlerle, bu tür komşu Ülkelerde ve özellikle KKTC’de değişik adlar altında açtıkları ve şantaj,tehdit ve dolandırıcılıklarını yapmaya devam ettikleri bilinmektedir.

Bizler bu güne kadar Özel Dedektifliğin kanunlara ve etik kurallara  uygun olarak nasıl yapılması gerektiğini ve çalışma alanlarının ne olduğu konularında, Polis Akademisi başta olmak üzere, Ankara ve İzmir Barosunda, İstanbul Dünya Ticaret Merkezinde, Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Günlerinde, Kocaeli Üniversitesi , Bartın-Karabük Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversiteleri gibi yerlerde düzenlemiş olduğumuz konferans ve seminerlerde anlatmıştık.

Son dönemde toplumda Özel Dedektiflik çalışmalarına olan  ihtiyacın ve özel dedektiflik yapmak isteyenlerin sayısının daha da artması ve bu oranda meydana gelen talebe cevap verecek Şirket veya kuruluşların hata yapmadan ve kişilerin özel hayatına müdahale etmeden ,kanuna  Ahlaki ve Etik kurallara uygun olarak çalışmalarının sağlanması ve toplumun bilinçlendirilmesi adına da Ankara Üniversitesi Adli Bilimciler Derneği ile birlikte   Anadolu Özel Dedektifler Araştırmacılar ve Danışmanlar Derneği olarak 14 TEMMUZ -24 TEMMUZ 2016 tarihleri arasında ANKARA’da Sertifikalı Özel Dedektiflik Kursu vereceğiz.

KKTC’nin de kardeş Ülkemiz olması, aynı dili konuşuyor olmamız ve burada da Özel Dedektiflik Kanunun olmaması ve bu işlerin orada da aynı şartlarda yapıldığının bilinmesi üzerine aynı kurstan Kıbrıs ‘ta bulunan ve Türkiye’deki katılımcılarla aynı şartları taşıyan herkesin yararlanmasını sağlayacağız,müracaatlarınızı bekliyoruz.

(İLETİŞİM.Adli Bilimciler Derneği Dedektiflik Komisyonu Başkanı Dt.Müge AĞIRagirmuge@gmail.comadlibilimcilerdernegi2001@gmail.com. ,   beyhan.gurgoze@emu.edu.tr

Bu konuda gerekirse yeni yeni sınıflar açılacak ihtiyaca binaen yeni Kurslar düzenlenecektir.

Bu eğitim sürecinde; Adli Bilimler konusunda verilecek derslerin yanı sıra , Özel dedektifliğin ne olduğunu, hangi konularda ve hangi şartlarda nasıl çalışma yaptıklarını, Etik Kurallarının ne olduğunu, kişinin özel hayatına müdahalenin nasıl yapıldığını, yapılmaması için  nelere dikkat edilmesi gerektiğini, Bilgi veya delillerin nasıl toplandığı, Sözleşmelerin nasıl yapılması gerektiği, Adli Bilimlerden nasıl yararlanacağımızı , Adli Bilimcilerle nasıl ve neden birlikte çalışmamız gerektiğini, raporların nasıl yazılacağı , v.s tüm gerekli bilgiler teorik ve pratik olarak  özel dedektiflik derslerinde mutlaka işlenecek özel dedektiflik konusunda hiçbir şey eksik kalmayacaktır. Ayrıca hiçbir yerde bulamayacağınız ve  tarafımdan uzun süreden beri araştırılıp hazırlanarak  yazılan ÖZEL DEDEKTİFLİK EL KİTABI sadece kursiyerlerimize ücretsiz olarak dağıtılacaktır.

”SERTİFİKALI  Özel Dedektiflik Eğitimi” ni  Ankara Üniversitesi Adli Bilimler ve Adli Bilimciler Derneği Başkanları ve  Yönetim kurulu üyelerinden oluşan gerçek  akademisyenlerle (Prof.Dr.,Doç.Dr., v.b . öğretim Görevlileri)  birlikte ile Özel Dedektiflik işini uzun zamandan beri yapan Emekli İstihbarat Müdürlerinden olan hiçbir yüz kızartıcı suça adı karışmamış olan ,Özel Dedektiflik işini uzun süreden beri yapan ve  en az  dört yıllık üniversite mezunu olan uzman kadrolarla derslerimizi teorik ve pratik olarak  vermekteyiz.

Tarafımızdan verilecek olan bu tür sertifikalar;  internet sitenizde yayınlandığınız da veya büronuza astığınızda bizlerinde gerek dernek olarak ve gerekse şirket olarak üyeleri olduğumuz Dedektiflik Federasyonları, Birlikleri ve Konsülleri tarafından da tanınmakta ve bu da size ayrı bir güven ve avantaj sağlayacaktır.

Yapacağınız çalışmalarda size yurt dışından veya yurt içinden gelecek iş talepleri konusunda aldığınız eğitimdeki bilgilerle, sizlerin diğer özel dedektiflik yapanlara nazaran ,işinizi çok daha iyi yapacağınız için çoğunluk müşteriler sizi tercih edeceklerdir.

Adli Bilimler Akademisyenleri tarafından verilen  kursların, derslerin sonunda alınan  diploma ve sertifikaların konularına göre Adliyelerde BİLİRKİŞİ olmak üzere geçerliliğinin olduğu da  bilinmektedir.

Özel Dedektiflik Kanunun çıkmasını müteakip; bu tür aldığınız sertifika ve diplomalar özel dedektiflik alanında geçerliliği olan   belgeler haline geleceği aşikardır.

Bizler bu güne kadar Özel Dedektifliğin kanunlara ve etik kurallara  uygun olarak nasıl yapılması gerektiğini ve çalışma alanlarının ne olduğu konularında, Polis Akademisi başta olmak üzere, Ankara ve İzmir Barosunda, İstanbul Dünya Ticaret Merkezinde, Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Günlerinde, Kocaeli Üniversitesi , Bartın-Karabük Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversiteleri gibi yerlerde düzenlemiş olduğumuz konferans ve seminerlerde anlatmıştık.

Ayrıca 2011 yılı itibariyle  iki dönem Kocaeli Üniversitesi , Bartın-Karabük Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversiteleri gibi, Özel Güvenlik Bölümü öğrencilerine tarafımdan    ( BOLOGNA Süreci içinde Seçmeli ders olarak) özel dedektiflik eğitimi verilmiştir.

Kanunda yeri olmamasına rağmen bu kardeşlerimizden de ,uzun süre özel dedektiflik yapanların ileride çıkacak kanunun biçimine göre eğitimde ve özel dedektiflik bürosu açmaları konusunda yer almalarının yararı olacağı inancındayız. Bu konuda Kanunda gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda da çalışmalarımız sürdürülmektedir.)

Bizim bunların dışında hiçbir geçerliliği olmayan herhangi bir  İlkokul düzeyinde, herhangi bir  Halk Eğitim merkezinde verilen hiçbir sertifikalı, diplomalı eğitim programımız hiç olmamıştır.

Yapanlarında bizim Kurucusu ve üyesi olduğumuz ANADOLU Özel Dedektifler Araştırmacılar ve Danışmanlar Derneği ile hiçbir ilgisi yoktur. Bizler Yurtiçi ve Yurt Dışı programlarımızı   daima Üniversite bazında Adli Bilimler ve Adli Bilimciler Öğretim görevlileriyle gerçek akademisyenlerle birlikte hazırlar ve sunarız.

Üyesi olduğumuz WAD(Dünya Dedektifler Birliği)ve üye olacağımız tüm Yurtdışı Federasyon ve diğer Kurum ve Kuruluşlarda  yine Adli Bilimcilerle gerçek Akademisyenlerle birlikte olacak sadece Türkiye’de değil Uluslararası Alanda da Özel Dedektifler ile Adli Bilimcileri ve tüm Hukukçuları yan yana getireceğiz. Daima Ülkemizin Kanununa , Etik  ve Ahlaki kurallara uygun doğru ve dürüst bir şekilde yapılması gereken  Özel dedektiflik işlerinin ne olduğunu ve ne olması gerektiğinin eğitimini vereceğiz.

Saygılarımla..

Mesut ÖZTÜRK

ANADOLU özel Dedektifler Araştırmacılar ve Danışmanlar Derneği Başkanı

Kıbrıs’tan Ankara’daki sertifikalı özel dedektiflik kursuna ve Kıbrıs’ta yapılıcak olan özel dedektiflik seminerine katılımlar için  beyhan.gurgoze@emu.edu.tr adresine başvurabilirsiniz.

Haber Kaynağı : meydankibris.com

Paylaş: